Kayıt kodu sözleşmesi

Bu, siz (“Lisans Sahibi”) ile iMyFone Technology Co., Ltd arasında, iMyFone'un (“Yazılım”) kullanımına ilişkin yasal bir anlaşmadır. Yazılımı yükleyerek bu Sözleşmenin şartlarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Lisans

iMyFone, Lisans Veren ticari bir kullanım satın almadığı sürece, Lisans Sahibine (bir kişiye), Yazılımı ticari kullanım için değil, yalnızca Lisans Sahibinin kişisel kullanımı için kurması ve etkinleştirmesi için geri alınabilir, münhasır olmayan ve devredilemez bir kişisel kullanım hakkı vermektedir. iMyFone'dan sürüm yetkilendirme kodu. Bu yazılımın lisans kodunu başkalarıyla paylaşmak veya başkalarının bu yazılımın içeriğini görüntülemesine izin vermek bu lisans koşullarının ihlali anlamına gelir. Lisans Veren, ilk olarak iMyFone'dan en az bir çok kullanıcılı lisans satın almadıkça, Yazılımı İnternette barındıramaz veya herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunamaz.

Telif hakkı

Yazılımın telif hakkı iMyFone Technology Co., Ltd'ye aittir ve uluslararası telif hakkı yasaları ve anlaşmaları tarafından korunmaktadır. Lisans Sahibi, Yazılım üzerindeki hiçbir mülkiyet hakkı bildirimini, etiketi veya işareti kaldıramaz veya gizleyemez.

Sahiplik

Lisans Sahibi, yazılım kullanılarak kaydedilen veya kurtarılan medyanın sahibidir ancak Lisans Sahibi, iMyFone'un yazılımın mülkiyetini elinde tuttuğunu kabul eder. iMyFone, Lisans Sahibine açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Kullanım kısıtlamaları

Lisans Alan, Yazılım üzerinde tersine mühendislik yapamaz, derlemeyi çözemez veya parçalara ayıramaz ve Yazılımı veya onun herhangi bir bölümünü türetilmiş çalışmalar oluşturmak için değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez, kiralayamaz, kiralayamaz veya kullanamaz.

Aktarım kısıtlamaları

Yetkili Kişi, iMyFone'un önceden yazılı izni olmadan bu yasal sözleşme kapsamındaki hakları üçüncü bir tarafa devredemez veya devredemez.

Sözleşmenin feshi

  • Yetkili kişinin bu yasal sözleşmeyi defalarca ihlal etmesi durumunda iMyFone, bu sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.
  • Yetkili Kişi bu yasal sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir ancak tüm iMyFone Yazılımlarını derhal iade etmeli veya tüm Yazılımları onaylı bir şekilde imha etmeli ve bize yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.

Garanti yok

iMyFone Technology Co., Ltd, bu web sitesinde sağlanan herhangi bir biçimdeki ürünler veya ilgili bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. iMyFone, kullanıcıların bu yazılımı yanlış şekilde kullanmasından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir.